Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno

EFS
Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pytania i odpowiedzi – kliknij, by rozwinąć odpowiedź

Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno” skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z Zespolu Szkół w Jedwabnie. Trwa od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


Przedszkolaki

Udział każdego dziecka w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:

 • Zajęcia teatralne – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
 • Zajęcia muzyczne – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
 • Zajęcia z robotyki – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
 • Zajęcia przyrodnicze – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok

Dodatkowo dla dzieci przewidziano: 

 • Wyjazd do ZOO w Warszawie
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Wyjazd do Teatru Lalek w Olsztynie
 • Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie

W każdej wycieczce weźmie udział 4 nauczycieli lub animatorów oraz 8 rodziców lub opiekunów.


Rodzice i opiekunowie

Udział każdego rodzica lub opiekuna w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

Dla rodziców i opiekunów przewidziano dwa spotkania w każdym roku szkolnym, podczas których poznają oni dodatkowe metody rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.


Nauczyciele

Dla nauczycieli przewidziano 40h szkoleń na temat form i metod rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci.

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

 • 40 dzieci
 • 20 rodziców lub opiekunów
 • 4 nauczycieli

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Jedwabno

Jedwabno