Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie

EFS
Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pytania i odpowiedzi – kliknij, by rozwinąć odpowiedź

Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie” skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkola „Akademia Bajek” w Świętajnie. Trwa od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


Przedszkolaki

Udział każdego dziecka w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:

  • Zajęcia muzyczno-teatralne – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
  • Zajęcia z rytmiki – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
  • Zajęcia z robotyki z el. matematyki – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
  • Zajęcia przyrodnicze – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok

Dodatkowo dla dzieci przewidziano:

  • Pokazy naukowe
  • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie

W każdej wycieczce weźmie udział 2 nauczycieli lub animatorów oraz 8 rodziców lub opiekunów.


Rodzice i opiekunowie

Udział każdego rodzica lub opiekuna w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

Dla rodziców i opiekunów przewidziano dwa spotkania w każdym roku szkolnym, podczas których poznają oni dodatkowe metody rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.

Dodatkowo, niezależnie od udziału w powyższych spotkaniach, rodzice i opiekunowie mogą świadczyć wolontariat na rzecz projektu w postaci wsparcia przy organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, np. przygotowania tematycznych wystrojów sal, scenografii do zajęć muzyczno‑teatralnych, pomocy przy kostiumach.


Nauczyciele

Dla nauczycieli przewidziano 40h szkoleń na temat form i metod rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci oraz wsparcie eksperta ds. metod i form nauczania.

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

  • 30 dzieci
  • 20 rodziców lub opiekunów
  • 4 nauczycieli

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Świętajno

Świętajno