Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach

EFS
Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pytania i odpowiedzi – kliknij, by rozwinąć odpowiedź

Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach” skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach. Trwa od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


Przedszkolaki

Udział każdego dziecka w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:

 • Zajęcia językowe – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
 • Zajęcia muzyczne – średnio 1h/tydzień – łącznie 29h/rok
 • Zajęcia teatralne – średnio 0,5h/tydzień – łącznie 14,5h/rok
 • Zajęcia przyrodnicze – średnio 0,5h/tydzień – łącznie 14,5h/rok
 • Zajęcia z robotyki z elementami informatyki – średnio 0,5h/tydzień – łącznie 14,5h/rok
 • Zajęcia plastyczno-techniczne – średnio 0,5h/tydzień – łącznie 14,5h/rok

Dodatkowo dla dzieci przewidziano:

 • Koncerty mobilnej filharmonii
 • Występy grupy teatralnej
 • Zajęcia teatralne z człowiekiem teatru
 • Wyjazd do Targowa i Powałczyna
 • Wyjazd na warsztaty garncarskie
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
 • Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
 • Wyjazd do Teatru Lalek w Olsztynie

W każdej wycieczce weźmie udział 2 nauczycieli lub animatorów oraz 4 rodziców lub opiekunów.


Rodzice i opiekunowie

Udział każdego rodzica lub opiekuna w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

Dla rodziców i opiekunów przewidziano dwa spotkania w każdym roku szkolnym, podczas których poznają oni dodatkowe metody rozwoju kompetencji społecznych u dzieci, a także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistą (np. psychologiem, pedagogiem).

Dodatkowo, niezależnie od udziału w powyższych spotkaniach, rodzice i opiekunowie mogą świadczyć wolontariat na rzecz projektu w postaci wsparcia przy organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, np. przygotowania tematycznych wystrojów sal, scenografii do zajęć muzyczno‑teatralnych, pomocy przy kostiumach.


Nauczyciele

Dla nauczycieli przewidziano 40h szkoleń na temat form i metod rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci oraz wsparcie eksperta ds. metod i form nauczania.

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

 • 15 dzieci
 • 10 rodziców lub opiekunów
 • 2 nauczycieli

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty

Dźwierzuty