Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach

EFS
Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Pytania i odpowiedzi – kliknij, by rozwinąć odpowiedź

Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach” skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach. Trwa od 01 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.


Przedszkolaki

Udział każdego dziecka w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia:

 • Zajęcia językowe (język angielski) – średnio 2h/tydzień dla dzieci starszych, średnio 1h/tydzień dla dzieci młodszych – łącznie 58h/rok dla dzieci starszych oraz 29h/rok dla dzieci młodszych
 • Zajęcia muzyczno-teatralne – średnio 1h/tydzień dla dzieci starszych, średnio 0,5h/tydzień dla dzieci młodszych – łącznie 29h/rok dla dzieci starszych oraz 14,5h/rok dla dzieci młodszych
 • Zajęcia przyrodnicze – średnio 1h/tydzień dla dzieci starszych, średnio 0,5h/tydzień dla dzieci młodszych – łącznie 29h/rok dla dzieci starszych oraz 14,5h/rok dla dzieci młodszych
 • Zajęcia plastyczne – średnio 1h/tydzień dla dzieci starszych, średnio 0,5h/tydzień dla dzieci młodszych – łącznie 29h/rok dla dzieci starszych oraz 14,5h/rok dla dzieci młodszych
 • Robotyka z elementami matematyki – średnio 1h/tydzień dla dzieci starszych, średnio 0,5h/tydzień dla dzieci młodszych – łącznie 29h/rok dla dzieci starszych oraz 14,5h/rok dla dzieci młodszych

Dodatkowo dla dzieci przewidziano:

 • Wyjazdy do Teatru Lalek w Olsztynie
 • Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie
 • Wyjazd do Planetarium w Olsztynie
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W każdej wycieczce weźmie udział 3 nauczycieli lub animatorów oraz 5 rodziców lub opiekunów.


Rodzice i opiekunowie

Udział każdego rodzica lub opiekuna w projekcie trwa 2 lata szkolne – 2018/2019 oraz 2019/2020.

Dla rodziców i opiekunów przewidziano dwa spotkania w każdym roku szkolnym, podczas których poznają oni dodatkowe metody rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.

Dodatkowo, niezależnie od udziału w powyższych spotkaniach, rodzice i opiekunowie mogą świadczyć wolontariat na rzecz projektu w postaci wsparcia przy organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci, np. przygotowania tematycznych wystrojów sal, scenografii do zajęć muzyczno‑teatralnych, pomocy przy kostiumach.


Nauczyciele

Dla nauczycieli przewidziano 40h szkoleń na temat form i metod rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci oraz wsparcie eksperta ds. metod i form nauczania.

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

 • 25 dzieci
 • 15 rodziców lub opiekunów
 • 2 nauczycieli

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty

Dźwierzuty