Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Rozogi

EFS
Rekrutacja wkrótce!

Rekrutacja wkrótce!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Projekt „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Rozogi” skierowany jest do mieszkańców Gminy Rozogi w wieku 18-64 lata, którzy są zagrożeni ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Trwa od 01 listopada 2018 roku do 31 października 2019 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Formy wsparcia

W ramach projektu każdy z uczestników:

 • otrzyma zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia
 • będzie mógł skorzystać z poradnictwa specjalistycznego (np. psychologa, pedagoga) – 5 godzin w ramach całego projektu
 • będzie mógł skorzystać z konsultacji z brokerem edukacyjnym – 7 godzin w ramach całego projektu
 • będzie objęty pracą socjalną
 • weźmie udział w grupowych warsztatach umiejętności społecznych – 3 spotkania co miesiąc w okresie od lutego 2019 do kwietnia 2019, łącznie 9 spotkań
 • weźmie udział w grupowych warsztatach z brokerem edukacyjnym – 2 spotkania co miesiąc w okresie od lutego 2019 do kwietnia 2019, łącznie 6 spotkań
 • nabędzie kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń zawodowych, wybranych zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami
 • otrzyma stypendium szkoleniowe w czasie realizacji kursów i szkoleń zawodowych

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

23 osoby (w tym: 13 kobiet oraz 10 mężczyzn), którzy spełniają co najmniej jeden z warunków:

 1. Objęcie wsparciem pomocy społecznej z powodu co najmniej jednej przesłanki,
 2. Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 3. Niepełnosprawność,

w wieku 18-64 lata z terenu Gminy Rozogi.


Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Rozogi

Rozogi