Młodzież na plus!

EFS
Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja!

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Projekt „Młodzież na plus!” skierowany jest do mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego w wieku 15-17 lat przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę. Trwa od 01 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Formy wsparcia

W ramach projektu każdy z uczestników:

  • otrzyma zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia
  • będzie mógł skorzystać z poradnictwa specjalistycznego (np. psychologa, pedagoga) – 6 godzin w ramach całego projektu
  • będzie mógł skorzystać z konsultacji z brokerem edukacyjnym – 6 godzin w ramach całego projektu
  • będzie objęty pracą socjalną, wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej
  • weźmie udział w grupowych warsztatach umiejętności społecznych – 3 spotkania co miesiąc w okresie od listopada 2018 do stycznia 2019, łącznie 9 spotkań
  • weźmie udział w grupowych warsztatach z brokerem edukacyjnym – 2 spotkania co miesiąc w okresie od listopada 2018 do stycznia 2019, łącznie 6 spotkań
  • nabędzie kwalifikacje zawodowe w ramach kursów i szkoleń zawodowych, wybranych zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami
  • otrzyma stypendium szkoleniowe w czasie realizacji kursów i szkoleń zawodowych

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Uczestnicy

23 osoby (w tym: 13 kobiet oraz 10 mężczyzn), którzy spełniają co najmniej jeden z warunków:

  • Przebywają w pieczy zastępczej,
  • Opuszczają pieczę zastępczą,

w wieku 15-17 lat z terenu Powiatu Szczycieńskiego.


Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim

Powiat_szczycieński