Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

Jak możemy pomóc?

Rekrutacja uczestników do projektów finansowanych ze środków UE

Zgłoszenia wolontariuszy

Chcę podać dane do umowy dla prowadzących

Wybierz, jeśli jesteś rodzicem dziecka lub nauczycielem, chcącym zgłosić udział w projekcie. Kliknięcie przeniesie Cię do odpowiedniej sekcji.

Wybierz, jeśli chcesz zostać wolontariuszem. Kliknięcie otworzy formularz w nowym oknie.

Wybierz, jeśli chcesz podać dane do umowy dla prowadzących zajęcia. Kliknięcie otworzy formularz w nowym oknie.

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

Rekrutacja do projektów

Uczniowie

Nauczyciele

Dokumenty rekrutacyjne

Wybierz, jeśli chcesz zgłosić swoje dziecko lub siebie do udziału w projekcie. Kliknięcie przeniesie Cię do sekcji wyboru odpowiedniego projektu.

Wybierz, jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz formami wsparcia w projektach.

UWAGA: dotyczy rekrutacji uczniów. Dokumenty do rekrutacji nauczycieli dostępne są w odpowiedniej Szkole.

Zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi dla uczniów
(już dostępne!)

Kliknij właściwą pozycję. Dokumenty do rekrutacji nauczycieli dostępne są w odpowiedniej Szkole.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju "Uczymy się aktywnie w Węgoju"

Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie "Szkoła przyjazna dzieciom"

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie "Poznawanie przez eksperymentowanie"

Korczakowska Szkoła Marzeń – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie "Szkoła marzeń"

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie "Otwarte Umysły Zdobywają Przyszłość"