Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

Jak możemy pomóc?

Rekrutacja uczestników do projektów finansowanych ze środków UE

Zgłoszenia wolontariuszy

Zgłoszenia na warsztaty z okazji Dnia Dziecka

Chcę podać dane do umowy dla prowadzących

Wybierz, jeśli jesteś rodzicem dziecka lub nauczycielem, chcącym zgłosić udział w projekcie. Kliknięcie przeniesie Cię do odpowiedniej sekcji.

Wybierz, jeśli chcesz zostać wolontariuszem. Kliknięcie otworzy formularz w nowym oknie.

Wybierz, jeśli chcesz zgłosić swoją szkołę na bezpłatne warsztaty z okazji Dnia Dziecka. Kliknięcie otworzy formularz w nowym oknie.

Wybierz, jeśli chcesz podać dane do umowy dla prowadzących zajęcia. Kliknięcie otworzy formularz w nowym oknie.

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji

Rekrutacja do projektów

Uczniowie

Nauczyciele

Dokumenty rekrutacyjne

Wybierz, jeśli chcesz zgłosić swoje dziecko lub siebie do udziału w projekcie. Kliknięcie przeniesie Cię do sekcji wyboru odpowiedniego projektu.

Wybierz, jeśli chcesz zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz formami wsparcia w projektach.

UWAGA: dotyczy rekrutacji uczniów. Dokumenty do rekrutacji nauczycieli dostępne są w odpowiedniej Szkole.

Zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi dla uczniów
(w przygotowaniu - rekrutacja uczniów
rozpocznie się we wrześniu 2021 roku)

Kliknij właściwą pozycję. Dokumenty do rekrutacji nauczycieli dostępne są w odpowiedniej Szkole.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju "Uczymy się aktywnie w Węgoju"

Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie "Szkoła przyjazna dzieciom"

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie "Poznawanie przez eksperymentowanie"

Korczakowska Szkoła Marzeń – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olsztynie "Szkoła marzeń"

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie "Otwarte Umysły Zdobywają Przyszłość"